Szkolenie - STORMSHIELD Network Security Administrator

Harmonogram szkolenia: STORMSHIELD Network Security Administrator

Wymagania:    

 • podstawowa znajomość konfiguracji sieci komputerowych
 • podstawowa znajomość zagadnień związanych z TCP/IP

Czas: 3 dni x 8h 

Cena: 3790 PLN netto + 23% VAT

Cena szkolenia zawiera:

 • pakiet materiałów szkoleniowych,
 • lunch + przerwy kawowe,
 • zaświadczenie dla każdego uczestnika,
 • opcjonalnie egzamin,
 • certyfikat dla osób, które zdały egzamin,
 • 14-to dniowy kontakt z trenerem po szkoleniu.

* - cena szkolenia nie obejmuje zakwaterowania

Harmonogram szkolenia

1. Informacje wprowadzające.
2. Stormshield - informacje o producencie.
3. Rozwiązania do zabezpieczenia sieci firmowej

 • Urządzenia NETASQ UTM
 • Urządzenia STORMSHIELD UTM

4. Pierwsze podłączenie do urządzenia Stormshield.

 • Oprogramowanie wewnętrzne (Firmware)
 • Oprogramowanie zarządzające (Administration Suite)
 • Zarządzanie z wykorzystaniem WebGUI
 • Omówienie pod stawowej konfiguracji urządzenia
 • Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji
 • Przywracanie urządzenia do ustawień fabrycznych

5. Konfiguracja obiektów.

 • Rola obiektów w konfiguracji urządzenia Stormshield
 • Dodawanie nowych obiektów
 • Modyfikacja i usuwanie niepotrzebnych obiektów
 • Konfiguracja obiektów czasu

6. Konfiguracja sieci

 • Konfiguracja interfejsów
 • Konfiguracja routingu

7. Konfiguracja podstawowych usług urządzenia.

 • Konfiguracja usługi serwera DHCP
 • Konfiguracja usługi Proxy DNS

8. Polityki ochrony UTM

 • Rola zapór ogniowych w sieciach komputerowych
 • Przegląd prekonfigurowanych slotów z konfiguracją zapory sieciowej
 • Konfiguracja zapory sieciowej w urządzeniach Stormshield
 • Grupowanie reguł oraz kontrola ich poprawności
 • Wstęp do Intrusion Prevention System
 • Konfiguracja IPS w urządzeniu Stormshield
 • Konfiguracja trybów pracy filtrowania (IPS/IDS/Firewall)

9. Tryby pracy urządzeń Stormshield

 • Tryb transparent (bridge)
 • Tryb advanced (router)
 • Tryb hybrydowy (mieszany)

10. Translacja adresów.

 • IPv4 i problem braku adresów IP
 • Dostępne tryby NAT w urządzeniach Stormshield

11. Zarządzanie użytkownikami.

 • Wprowadzenie do tematu autoryzacji użytkowników
 • Konfiguracja serwera LDAP w urządzeniu Stormshield
 • Integracja urządzenia Stormshield z zewnętrzną bazą LDAP
 • Integracja urządzenia Stormshield z usługą Microsoft Active Directory

12. Autoryzacja użytkowników

 • Wstęp do autoryzacji użytkowników poprzez przeglądarkę Web
 • Konfiguracja mechanizmu Captive Portal
 • Reguły zapory ogniowej dla użytkowników zautoryzowanych
 • SSO Agent

13. Wykorzystanie mechanizmu proxy dla najpopularniejszych usług.

 • Działanie mechanizmu proxy
 • Konfiguracja proxy HTTP
 • Konfiguracja proxy SMTP/POP3
 • Konfiguracja Proxy FTP
 • Konfiguracja proxy SSL

14. Skanery.

 • Skaner antywirusowy
 • Skaner antyspamowy
 • Skaner filtra URL

15. Konfiguracja Audytu podatności

 • Wprowadzenie do tematyki audytu sieci
 • Konfiguracja modułu
 • Przegląd informacji zgromadzonych przez skaner

16. Technologia VPN.

 • Wstęp do technologii VPN
 • Protokół PPTP
 • Kanały VPN typu client-to-site z wykorzystaniem protokołu PPTP
 • Protokół IPSec
 • Kanały VPN typu site-to-site z wykorzystaniem protokołu IPSec

17. Logowanie zdarzeń.

 • Konfiguracja usługi syslog
 • Analiza popularnych alarmów wykrytych przez urządzenie
 • Raporty Activiti Reports

Miejsce i termin szkolenia

27 lutego 2024 r. - Katowice
5 marca 2024 r. - Katowice
19 marca 2024 r. - Katowice
9 kwietnia 2024 r. - Katowice
23 kwietnia 2024 r. - Katowice
14 maja 2024 r. - Katowice
21 maja 2024 r. - Katowice
11 czerwca 2024 r. - Katowice
25 czerwca 2024 r. - Katowice