Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. System dla Klientów/Partnerów jest udostępniany przez firmę WSZELAKI Software jako część strony www.wszelaki.pl dostępnej po zalogowaniu.
 2. System zawiera informacje o cenach produktów oraz inne materiały informacyjne nie publikowanych na stronach ogólnodostępnych.
 3. Regulamin Systemu określa zasady korzystania przez Klientów/Partnerów z informacji zawartych w Systemie.
 4. Przed rejestracją należy zapoznać się z poniższym regulaminem. Akceptując regulamin, Klient/Partner potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 5. Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych. Akceptacja regulaminu oznacza jednoczesną akceptację polityki plików cookies.

Definicje

 • Partner - firma współpracująca lub planująca rozpocząć współpracę  z WSZELAKI Software w zakresie odsprzedaży towarów i usług klientom końcowym.
 • Klient - firma będąca klientem lub planująca zakupy towarów i usług oferowanych przez WSZELAKI Software.
 • System - system informacyjny dedykowany dla Klientów i Partnerów firmy WSZELAKI Software.

Dostęp do systemu

 1. Dostęp do Systemu przyznawany jest Klientowi/Partnerowi na podstawie zgłoszenia wysłanego za pomocą formularza rejestracyjnego.
 2. WSZELAKI Software zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia dostępu do Systemu oraz prawo do odebrania w dowolnym momencie dostępu do Sytemu bez podania przyczyn.

Ceny i inne informacje

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Systemie są cenami netto i nie zawierają podatku VAT.
 2. Przedstawione w Systemie opisy i ceny produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Polityka prywatności

 1. Informacje o cenach i inne materiały informacyjne zawarte w Systemie przeznaczone są wyłącznie dla Klienta/Partnera.
 2. Klient/Partner wypełniając formularz wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez WSZELAKI Software zawartych w formularzu danych w celach handlowych i marketingowych.
 3. Klient/Partner ma możliwość usunięcia swoich danych z Systemu poprzez formularz dostępny po zalogowaniu do Systemy. Usunięcie danych podanych podczas rejestracji będzie też wykonane na prośbę Klienta/Partnera.

Do góry