ESET Endpoint Encryption

Jak zmniejszyć ryzyko wycieku poufnych, firmowych informacji? Dzięki aplikacji szyfrującej  ESET Endpoint Encryption (Dawniej Deslock+). Aplikacja zaszyfruje nie tylko dane na dysku, ale także na nośnikach zewnętrznych. Dzięki metodzie Full Disk Encryption, czyli szyfrowania całej powierzchni dysku, zabezpieczy strategiczne dane zarówno małej jak i dużej firmy. Konstrukcja aplikacji DESlock+ nie wymaga od użytkownika dużego zaangażowania, a nowoczesne zabezpieczenie uchroni firmę przed utratą ważnych danych lub informacji.

Szyfrowanie całej zawartości dysku  

Jeszcze przed załadowaniem systemu operacyjnego mechanizm pre-boot authentication wykorzystując 256-bitowy algorytm AES, zgodny ze standardami FIPS, uruchomi procedurę szyfrowania całej zawartości dysku. Sam proces wykonywany jest w tle i nie zakłóca startu komputera, dzięki czemu to narzędzie nie jest uciążliwe dla użytkowników.

Szyfrowanie dysków przenośnych   

Wykorzystywane w niemal każdej firmie zewnętrzne nośniki danych, są zwykle pierwszym źródłem ich wycieku.  ESET Endpoint Encryption (Dawniej Deslock+) może zaszyfrować całą przestrzeń nośnika, która może być przez użytkownika w dowolny sposób wykorzystywana, czy to do edycji, zapisu czy kasowania. Na potrzeby szyfrowania nie trzeba rezerwować dodatkowej przestrzeni na nośniku. Dostęp do zaszyfrowanego jest możliwy tylko na stacji gdzie jest zainstalowany ESET Endpoint Encryption i znajduje się klucz szyfrujący. W takim przypadku dostęp do nośnika jest transparentny.

Do szyfrowania danych na nośnikach można wykorzystać metodę opartą na "kontenerach". Użytkownik może wtedy korzystać z nośnika na dowolnej stacji PC, także w domu, a jedynym warunkiem jest znajomość właściwego hasła. Na dysku tworzony jest folder, którego powierzchnia jest zaszyfrowana. Dostęp jest możliwy na dowolnej stacji. Za odczytanie zaszyfrowanego nośnika odpowiada dodatkowa aplikacja, która współpracuje z każdym nośnikiem USB, CD i DVD.

Szyfrowanie plików i folderów

Szyfrowanie pojedynczych plików i folderów jest bardzo proste. Można wskazać folder do przechowywania zaszyfrowanych danych i w nim umieszczać pliki do zabezpieczenia. Zostaną zaszyfrowane automatycznie, zanim użytkownik zamknie system. Można też zaszyfrować pojedyncze pliki na wybranym nośniku po kliknięciu prawego klawisza myszy. Zaszyfrowana kopia danych utworzy się w tej samej lokalizacji.

Szyfrowanie e-maili  

Wysyłanie wiadomości e-mail z poufnymi danym i także może być bezpieczne. ESET Endpoint Encryption zawiera składniki plug-in dla programu Microsoft Outlook oraz narzędzie szyfrowania tekstu za pomocą klawiszy skrótu lub dostępnym w menu systemowym. Jeżeli odbiorcą wiadomości jest użytkownik korzystający z aplikacji ESET Endpoint Encryption, do jej odczytu niezbędny jest klucz udostępniony przez nadawcę wiadomości. W przypadku, gdy odbiorca e-maila nie korzysta z aplikacji ESET Endpoint Encryption to istnieje możliwość zaszyfrowania wiadomości z użyciem hasła i odbiorca musi znać hasło użyte do zaszyfrowania wiadomości. Podobnie szyfrowane są załączniki do wiadomości.

Centralne zarządzanie

Z konsoli do zarządzania ESET Endpoint Encryption Enterprise Server można zarządzać całymi grupami lub poszczególnymi użytkownikami i stacjami roboczymi. Ważnym elementem jest możliwość zdalnego zarządzania zaszyfrowanym komputerem także poza siecią firmową. Informacje dotyczące licencji, poszczególnych polityk, kluczy szyfrujących, stacji roboczych są przechowywane na serwerze a serwer Proxy wykorzystywany jest do komunikacji pomiędzy stacjami a serwerem.

Zdalne centralne zarządzanie

Zarządzanie wszystkimi użytkownikami i stacjami roboczymi jest także możliwe poprzez standardowe połączenie internetowe. Wszystkie komendy przesyłane są poprzez serwer Proxy w chmurze producenta firmy ESET. Nie ma zależności między usługą katalogową AD lub inną istniejącą architekturą serwerową. Kontrola nad kluczami szyfrującymi, politykami i funkcjonalnością oprogramowania, może się odbywać także poza siecią korporacyjną.

Zarządzanie kluczami szyfrującymi   

ESET Endpoint Encryption wykorzystuje unikatową technologię wykorzystującą bezpieczne połączenia. Możliwe jest dodawanie lub usuwanie jednego lub wszystkich kluczy szyfrujących, a także zdalna zmiana polityki szyfrowania, bez ingerencji użytkownika.

Serwer Proxy

Wszelka komunikacja pomiędzy klientem a serwerem jest przekierowywana na serwer Proxy, dzięki czemu wszelkie połączenia z konsoli i klientów są tylko wychodzące. Wszystkie informacje są szyfrowane przy pomocy algorytmów RSA lub AES, a samo połączenie jest szyfrowane poprzez bezpieczne połączenie SSL. Nie wymaga posiadania własnego certyfikatu SSL, wprowadzania zmian w sieci firmowej oraz dodatkowej konfiguracji firewalla.

Nagłówek Layout1

Nagłówek Layout2

Nagłówek Layout3

Nagłówek Layout4

Nagłówek Layout5

Naglowek H1

Naglowek H2

Naglowek H3

Naglowek H4

Naglowek H5

Normal