Dla klientów, którzy korzystają bądź planują adaptację technik wirtualizacji w swoich sieciach firma STORMSHIELD oferuje ochronę klasy UTM pracującą w środowiskach VMware oraz Citrix zapewniając dokładnie te same funkcje co w rozwiązaniach fizycznych.

Przy przejściu ze środowiska fizycznego do wirtualnego konieczne jest utrzymanie pożądanego poziomu ochrony również w ruchu pomiędzy wirtualnymi serwerami znajdującymi się na jednym maszynie  fizycznej. Taką rolę najlepiej spełnia wirtualne rozwiązania zabezpieczające - wtedy ruch nie musi być już wyprowadzany ze środowiska wirtualnego na firewalle fizyczne.

Dodatkowo wirtualne urządzenie zabezpieczające umożliwia korzystanie w pełni z ogólnych zalet wirtualizacji, m.in. równoważenia obciążenia, możliwości przenoszenia i szybkiego odzyskiwania danych.

 

STORMSHIELD SERIA V do ochrony stacji roboczych:

Główne cechy V50 V100 V200 V500 VU
Jednoczesna liczba klientów SSL VPN 50 256 512 512 2 048
Chronione adresy IP 50 100 200 500 Unlimited
Jednoczesne połączenia 100 000 200 000 400 000 600 000 3 000 000
802.1Q VLAN (max) 32 128 128 128 512
Tunele IPSEC VPN (max) 100 500 1 000 1 000 10 000

STORMSHIELD SERIA VS do ochrony serwerów:

Główne cechy VS5 VS10
Ilość chronionych maszyn wirtualnych 5 10
SEISMO - pasywny skaner wnętrza TAK TAK
Jednoczesne połączenia 100 000 000 200 000 000
802.1Q VLAN (max) 512 512
Tunele IPSEC VPN (max) 10 000 10 000
Jednoczesna liczbaklientów SSL VPN 2 048 2 048