Firma NETASQ jest autorem unikalnego rozwiązania o nazwie SEISMO lub nazywanego inaczej  Pasywny Skaner Wnętrza Sieci, który to skanuje wnętrze sieci w poszukiwaniu jej słabych punktów i potencjalnych zagrożeń. Tym samym firma NETASQ jest pierwszym i jedynym producentem urządzeń klasy UTM, którego rozwiązania oferują kombinację systemu Intrusion Prevention ze skanerem wykrywającym zagrożenia wewnątrz sieci.

Moduł SEISMO umożliwia administratorowi wykrywanie słabych punktów sieci firmowej poprzez wyszukiwanie nieaktualnych wersji oprogramowania na stacjach roboczych i wykrywania niedozwolonego typu ruchu wewnątrz sieci. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości SEISMO automatycznie informuje o nich administratora, wskazuje zagrożone stacje oraz sugeruje administratorowi źródła, z których może on pobrać odpowiednie poprawki.

Analiza ruchu generowanego przez aplikacje zainstalowane na stacjach roboczych i serwerach odbywa się bez potrzeby instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania klienckiego. Wystarczy aby aplikacja wykonała ruch sieciowy do internetu lub innej podsieci chronionej a moduł SEISMO podda go analizie i sprawdzi czy dana wersja aplikacji nie jest podatna na znane zagrożenia.