STORMSHIELD UTM firmy NETASQ wyposażony jest w wysokiej klasy Stateful Inspection Firewall. Dzięki intuicyjnej konsoli konfiguracyjnej oraz analizatorowi reguł, który pozwala na wychwycenie ewentualnych błędów i sprzeczności, definiowanie reguł jest zadaniem stosunkowo prostym.

Administrator ma możliwość zdefiniowania wielu różnych zestawów reguł określających jaki ruch powinien być przez firewall przepuszczany a jaki blokowany, które obowiązują w różnych przedziałach czasowych. Pozwala także na ustalenie innych zasad filtrowania ruchu w godzinach pracy, innych w godzinach popołudniowych a jeszcze innych w dni wolne od pracy.