UTM (Unified Threat Management) firmy STORMSHIELD jest urządzeniem integrującym w jednej obudowie wszystkie elementy niezbędne do kompletnego zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnej.

  • Stateful Inspection Firewall [...]
  • Intrusion Prevention System [...]
  • SEISMO [...]
  • Virtual Private Networks (IPSec VPN, SSL VPN, PPTP) [...]
  • Autoryzacja użytkowników (LDAP, AD) [...]
  • Ochrona antywirusowa [...]
  • Ochrona przed spamem [...]
  • Filtrowanie URL [...]

Dla pełnej kontroli nad siecią firmowa każde z urządzeń STORMSHIELD posiada w standardzie konsolę umożliwiającą podgląd w czasie rzeczywistym pracy urządzenia jak i ruchu w sieci oraz narzędzie do przeglądania logów i generowania raportów.