Podstawowe parametry modelu U800S
Przepustowość Firewall + IPS3 Gbps
Przepustowość IPSec VPN AES 550 Mbps
Liczba portów 10/100/100012
Interfejsy światłowodowe (opcja)2x1Gb lub 2x10Gb
Równoległe sesje1 500 000
Nowe sesje / sekundę 22 000
Obsługa VLAN512
Liczba tuneli IPSec VPN2 000
Liczba tuneli SSL VPN500
Liczba tuneli PPTP96