Podstawowe parametry modelu U500S
Przepustowość Firewall + IPS2 Gbps
Przepustowość IPSec VPN AES 450 Mbps
Liczba portów 10/100/100012
Interfejsy światłowodowe (opcja)2x1Gb
Równoległe sesje1 200 000
Nowe sesje / sekundę 16 000
Obsługa VLAN512
Liczba tuneli IPSec VPN1 000
Liczba tuneli SSL VPN300
Liczba tuneli PPTP96