Parametry U30S U70S U150S U250S U500S U800S
Przepustowość Firewall z włączonym IPS 400 Mb/s 800 Mb/s 1 Gb/s 1,5 Gb/s 2 Gb/s 3 Gb/s
Przepustowość IPSec VPN (AES) 100 Mb/s 200 Mb/s 250 Mb/s 350 Mb/s 450 Mb/s 550 Mb/s
Interfejsy 10/100/1000 5 (1+2x2 switch) 8 8 12 12 12
Równoczesne sesje 75 000 150 000 250 000 600 000 1 200 000 1 500 00
Nowe sesje/sekundę 5 000 8 000 10 000 12 000 16 000 22 000
Interfejsy światłowodowe (opcja) - - - - 2x1Gb 2x1Gb lub 2x10Gb
Specyfikacja sieciowa U30S U70S U150S U250S U500S U800S
VLAN 802.1Q 64 64 256 512 512 512
Liczba tuneli IPSec VPN 50 100 500 1 000 1 000 2 000
Liczba tuneli SSL VPN 20 50 75 150 300 500
Liczba tuneli PPTP VPN 48 48 96 96 96 96
Policy-based Routing (PBR) + + + + + +
FIREWALL - IPS/IDS U30S U70S U150S U250S U500S U800S
ASQ - system zapobiegania włamaniom + + + + + +
Analiza protokołów + + + + + +
Sygnatury kontekstowe + + + + + +
Ochrona VoIP + + + + + +
Analiza ruchu SSL + + + + + +
SEISMO - wewnętrzny audyt sieci opcja opcja opcja opcja opcja opcja
ANTYWIRUS - ANTYSPAM U30S U70S U150S U250S U500S U800S
Wbudowany Antywirus (ClamAV) i Antyspam + + + + + +
Kasperski AV opcja opcja opcja opcja opcja opcja
Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP + + + + + +
Analiza w oparciu o serwery DNS RBL + + + + + +
Analiza heurystyczna + + + + + +
FILTROWANIE URL U30S U70S U150S U250S U500S U800S
Liczba kategorii tematycznych +50 +50 +50 +50 +50 +50
UŻYTKOWNICY U30S U70S U150S U250S U500S U800S
LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory + + + + + +
Transparentne uwierzytelnianie + + + + + +
Integracja z PKI - - + + + +
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY U30S U70S U150S U250S U500S U800S
Praca w klastrze (High Availability) - + + + + +
Synchronizacja sesji w HA - + + + + +
Wykrywanie awarii sprzetu w kalstrze HA - < 1 sek. < 1 sek. < 1 sek. < 1 sek. < 1 sek.
Zapasowa kopia systemowa + + + + + +
RAPORTOWANIE U30S U70S U150S U250S U500S U800S
Dysk twardy - - 120GB 120GB 120GB 120GB
Syslog + + + + + +
Klient SNMP (v1-3, DES-AES) + + + + + +

Do góry