Parametry NG 1000-A NG 5000-A
Przepustowość Firewall z włączonym IPS 7 Gb/s 13,5 Gb/s
Przepustowość IPSec VPN (AES) 1,5 Gb/s 3 Gb/s
Interfejsy 10/100/1000 8-14 16-22
Równoczesne sesje 1 000 000 2 500 000
Nowe sesje/sekundę 75 000 100 000
Interfejsy 10GbE Interfejsy światłowodowe opcja opcja
Specyfikacja sieciowa NG 1000-A NG 5000-A
VLAN 802.1Q 256 512
Liczba tuneli IPSec VPN 5 000 10 000
Liczba tuneli SSL VPN 1 024 1 024
Policy Routing + +
FIREWALL - IPS/IDS NG 1000-A NG 5000-A  
ASQ - system zapobiegania włamaniom + +  
Analiza protokołów + +  
Sygnatury kontekstowe + +  
Ochrona VoIP + +  
SEISMO - wewnętrzny audyt sieci opcja opcja  
ANTYWIRUS - ANTYSPAM NG 1000-A NG 5000-A
Wbudowany Antywirus (ClamAV) + +
Kasperski AV opcja opcja
Ochrona dla SMTP, POP3, HTTP, FTP + +
Analiza w oparciu o serwery DNS RBL + +
Analiza heurystyczna + +
FILTROWANIE URL NG 1000-A NG 5000-A
Liczba kategorii tematycznych +50 +50
UŻYTKOWNICY NG 1000-A NG 5000-A
LDAP (wewnętrzny lub zewnętrzny), Active Directory + +
Transparentne uwierzytelnianie + +
Integracja z PKI + +
ZAPEWNIENIE CIĄGŁOŚCI PRACY NG 1000-A NG 5000-A
Praca w klastrze (High Availability) + +
Zapasowa kopia systemowa + +
Redundantna macierz dyskowa (RAID) opcja +
Redundantne zasilanie sieciowe + +
RAPORTOWANIE NG 1000-A NG 5000-A
Dysk twardy 70GB 70GB
Syslog + +
Klient SNMP (v1-3, DES-AES) + +

Do góry