ShadowProtect Granular Recovery for Exchange jest dodatkowym modułem zalecanym dla firm używających systemu MS Exchange, który jest automatycznie backupowany za pomocą ShadowProtect Server w czasie backupu dysku serwera. W przypadku awarii serwera pocztowego MS Exchange istnieje kilka możliwości odzyskania danych. W przypadku problemów z samą maszyną lub całym dyskiem należy zastosować opcję odzyskania całości systemu razem z systemem MS Exchange i wtedy nie jest wymagana licencja na moduł GRE. Kolejną opcją jest odzyskanie bazy pocztowej na podobnej zasadzie jak odzyskanie poszczególnych plików, czy też katalogów z backupu.

ShadowProtect Granular Recovery for Exchange daje natomiast możliwość selektywnego odzyskania z backupu poszczególnych skrzynek pocztowych użytkowników, a nawet poszczególnych wiadomości, czy wybranego załącznika wiadomości pocztowej. Rozwiązanie to pozwala administratorowi na swobodne przeszukiwanie zbackupowanego systemu MS Exchange według zadanych kryteriów (takich jak: nadawca wiadomości, odbiorca, temat maila, treść maila oraz jego załączników) i odzyskiwanie pojedynczych elementów zamiast całej bazy.

Zastosowanie rozwiązania Granular Recovery for Exchange pozwala zaoszczędzić czas w wypadku potrzeby dostania się do wybranych zasobów pocztowych w przypadku np. wykasowania ich przez użytkownika.

 

Obsługiwane systemy:

  • Microsoft Exchange Server 2010,
  • Microsoft Exchange Server 2007,
  • Microsoft Exchange Server 2003,
  • Microsoft Exchange Server 2000,
  • Exchange Server 5.5.