StorageCraft ShadowControl CMD jest centralnym rozwiązaniem do monitorowania stanu backupów wykonywanych za pomocą programu ShadowProtect  na stacjach roboczych, serwerach czy też laptopach. Informuje administratora o krytycznych parametrach związanych z wykonaniem backupów na poszczególnych maszynach, pozwalając centralnie kontrolować zgodność wykonania backupów z polityką bezpieczeństwa firmy.

Konsola zarządzająca programu ShadowControl CMD dostępna jest z poziomu przeglądarki internetowej. Program jest dystrybuowany w formie gotowego pliku ISO z systemem Linux, który może być zainstalowany na maszynie fizycznej  lub w środowisku wirtualnym.  

Administrator decyduje, które parametry są dla niego kluczowe i te parametry będą kontrolowane dla poszczególnych maszyn czy też konkretnych grup, a po przekroczeniu ustalonych progów taki fakt jest raportowany. W zależności od potrzeb śledzone mogą być takie zdarzenia jak: liczba następujących po sobie backupów zakończonych niepowodzeniem, przekroczenie przez backup określonej wielkości, ograniczona ilość miejsca na dysku, na którym wykonywany jest backup czy nadmierne obciążenie systemu przez proces backupu.  

Administrator może śledzić stan poszczególnych backupów z kilku poziomów w zależności od złożoności sieci. Backupowane maszyny mogą być połączone w grupy i organizacje odwzorowujące rzeczywistą strukturę firmy lub specyficzne potrzeby związane z bezpieczeństwem danych.

Regularne tworzenie backupu jest sprawą krytyczną. Rozwiązania StorageCraft pozwalają na regularne wysyłanie powiadomień do administratora informujących o aktualnym stanie wykonania backupu i o ewentualnych problemach, które mogły się podczas jego tworzenia pojawić.

Raporty dotyczące stanu backupów w naszej sieci mogą być generowane i wysyłane do odpowiedzialnych administratorów w określonych cyklach czasu.