ShadowProtect firmy StorageCraft to oprogramowanie do tworzenia backupu i odzyskiwania danych na stacjach roboczych, notebookach i serwerach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. ShadowProtect pozwala na wykonywanie przyrostowych backupów nawet w 15 minutowych odstępach czasu tak, aby w przypadku awarii systemu kopia zapasowa była jak najbardziej aktualna. Technologia zastosowana w rozwiązaniach ShadowProtect wyróżnia się wśród innych rozwiązań tego typu dostępnych na naszym rynku wyjątkową szybkością odzyskiwania danych w przypadku wystąpienia awarii.

Rozwiązania oferowane przez StorageCraft mogą być z sukcesem stosowane w firmach każdej wielkości bez względu na to, czy firma posiada jeden serwer i kilka stacji, czy też bardzo rozbudowane środowisko. Model licencjonowania umożliwia zakup  nawet pojedynczej licencji na serwer lub stację roboczą.

Zastosowana przez StorageCraft technologia Microsoft VSS pozwala na wykonanie "migawki" stanu dysku w danej chwili, a tym samym umożliwia wykonanie backupu otwartych baz MS SQL, czy pracujących systemów takich jak MS Exchange. Takie podejście pozwala np. wykonać backup baz pocztowych bez przerywania pracy systemu pocztowego MS Exchange, czy też backup bazy danych MS SQL. StorageCraft posiada własny sterownik VSS, certyfikowany przez Microsoft, który jako jedyny sterownik zewnętrzny jest w pełni integrowany z usługą Shadow Copy.

W rozwiązaniach StorageCraft pierwszy backup tworzony jest zawsze jako obraz całego dysku i obejmuje nie tylko dane, ale także wszystkie zainstalowane na dysku programy i kompletny system operacyjny. Z tak utworzonego backupu w bardzo prosty sposób i co najważniejsze bardzo szybko, można odzyskiwać poszczególne pliki lub foldery. W wypadku potrzeby odzyskania poszczególnych plików lub katalogów nie ma potrzeby odtwarzania całego systemu, gdyż za pomocą opcji montowania pliku backupu jako dodatkowego dysku, jest możliwy dostęp do zasobów archiwalnych.  Dodatkowo w przypadku poważnej awarii w jednym kroku można odzyskać cały obrazu dysku, także na zupełnie innym sprzęcie niż ten, na którym backup był oryginalnie wykonany. Operacja jest możliwa do zrealizowania również na środowisku wirtualnym.

Tworząc i przechowując backup administrator musi mieć 100% pewności, że w razie potrzeby będzie mógł z niego skorzystać. Znane są przypadki, gdy administrator weryfikuje poprawność backupu dopiero w przypadku sytuacji awaryjnej, jednak najczęściej jest już na to za późno. Dlatego w rozwiązaniach StorageCraft każdy backup zaraz po utworzeniu jest automatycznie weryfikowany. Dodatkowo, możliwe jest ustalenie okresu, po którym kopie zapasowe powinny być ponownie weryfikowane pod kątem ich przydatności do użycia.

Posiadanie pewnego, nadającego się do odtworzenia backupu, to dopiero połowa sukcesu. Gdy dojdzie do awarii, kluczowe znaczenie ma czas potrzebny na odzyskanie dostępu do danych i aplikacji. Im mniej czasu upłynie, tym krótszy przestój w pracy i mniejsze straty spowodowane przez awarię. W przypadku rozwiązań StorageCraft czas ten może być ograniczony do zaledwie kilku lub kilkunastu minut, niezależnie od rozmiarów backupu.

Rozwiązania StorageCraft pozwalają na pełny backup zarówno maszyn fizycznych, jak i wirtualnych, a warunkiem koniecznym jest, aby maszyna backupowana posiadała system z rodziny Windows. Rozwiązania StorageCraft  zapewniają również pełną elastyczność w zakresie odzyskiwania danych po awarii. Maszyny fizyczne mogą zostać odzyskane na maszynach fizycznych (P2P) lub wirtualnych (P2V), podobnie maszyny wirtualne - mogą zostać odzyskane jako wirtualne (V2V) lub na maszynach fizycznych (V2P).

Awaria firmowych systemów informatycznych i związany z tym przestój w pracy firmy zawsze oznacza realne straty finansowe. Dzięki rozwiązaniom ShadowProtect firmy StorageCraft można wyeliminować przestoje, a tym samym straty z nimi związane. W obecnych czasach, żadna firma nie może sprawnie funkcjonować bez rozwiązań informatycznych. Należy dbać o to, aby zasoby serwerowe, a nawet stacje robocze pracowników były zabezpieczone i w przypadku awarii można było szybko odzyskać dane i przygotować system do ponownej pracy.

ShadowProtect nie wymaga, aby klient posiadał serwer centralnego backupu - zadania backupu wykonują się według lokalnego harmonogramu niezależnie od dostępu do serwera czy innych maszyn w sieci. Aby ułatwić administratorowi zarządzanie większymi środowiskami istnieje możliwość centralnego monitoringu stanu backupu poszczególnych maszyn, a także możliwość zarządzania polityką backupu na każdej stacji czy serwerze za pomocą centralnej konsoli administracyjnej.

Należy pamiętać że rozwiązania ShadowProtect nie umożliwiają automatycznego nagrywania backupów na taśmę. Wynika to z ideologii szybkiego wykonania i odtworzenia backupu, co wyklucza zastosowanie nośników taśmowych. Kopia bezpieczeństwa na taśmę może być wykonana wyłącznie w drugim etapie, jako kopia dodatkowa wykonana narzędziami zewnętrznymi.

Największe zalety ShadowProtect:

 • przyrostowy backup całego dysku nawet co 15 minut,
 • mechanizmy ograniczające rozmiar plików z backupami,
 • backup otwartych baz MS SQL, MS Exchange bez konieczności ich zatrzymywania,
 • weryfikacja poprawności backupu,
 • minimalny czas potrzebny na przywrócenie serwera do działania po awarii - technologia HeadStart Restore,
 • odzyskiwanie danych na nowym sprzęcie bez przygotowywania dysku,
 • możliwość odzyskiwania z backupu baz MS SQL i systemu MS Exchange,
 • szyfrowanie backupu algorytmem AES 256,
 • backup przez łącze 3G lub WiFi,
 • replikacja backupu na dysk lokalny, sieciowy lub do chmury,
 • bezterminowa licencja ShadowProtect

Dostępne wersje ShadowProtect: