Główną zaletą umowy outsourcingu jest przeniesienie całego zakresu opieki nad infrastrukturą IT, a co za tym idzie odpowiedzialności za jej poprawne funkcjonowanie, na wykwalifikowany podmiot zewnętrzny. Dla wielu szefów firm wewnętrzny dział IT staje się problemem, gdyż trudnością jest znalezienie wykwalifikowanej kadry informatyków, a gdy się to uda nie wiadomo jak zweryfikować kwalifikację i posiadaną wiedzę branżową. Informatyk na etacie jak każdy "niezastąpiony" specjalista wciąż przypomina, że zarabia za mało, musi iść na urlop lub właśnie źle się czuje. Ponieważ świat i nowoczesne technologie pędzą naprzód, trzeba sporo zainwestować w szkolenia, aby dział IT "był na bieżąco".

Wszystkie niedogodności związane z utrzymaniem własnego działu IT eliminuje dobrze skonstruowana umowa outsourcingowa. Zakres usług zawartych w umowie outsourcingowej jest oczywiście zależny od wielkości firmy jak również od specyficznych wymagań branży klienta.

Usługodawca podejmujący się obsługi informatycznej może świadczyć usługę kompleksowo lub tylko w wybranym zakresie, który klient chce przenieść do obsługi zewnętrznej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za jakość usługi i gwarantuje jej wykonanie zgodnie z zapisami umowy. Najczęściej przedmiotem umowy outsourcingowej w zakresie obsługi informatycznej jest utrzymanie sieci lokalnej, opieka i administracja serwerami, stacjami roboczymi, terminalami i  urządzeniami peryferyjnymi. Z kolei w innym zakresie może to być szeroko lub wąsko pojęte doradztwo dotyczące parametryzacji sieci, doboru sprzętu i oprogramowania czy rozwoju części informatycznej firmy.

Wiedza dotycząca nowych technologii, a zwłaszcza technologii teleinformatycznych jest warunkiem stabilnego działania całego środowiska IT w każdej dynamicznie rozwijającej się firmie. Jednak inwestycja w szkolenia własnych pracowników często nie sprawdza się. Na dobrze wyszkolonych informatyków czyha konkurencja, albo pracownik wykorzystuje zdobytą wiedzę jako karty przetargowej w rozmowach o podwyżce... Outsourcing staje się więc wybawieniem i często zdejmuje balast z pleców menadżera.

Outsourcing usług IT jest skierowany do szerokiego grona klientów i z powodzeniem mogą z niego korzystać już firmy, w których liczba stacji roboczych jest stosunkowo mała i nie przekracza nawet kilku sztuk. Górna granica co do wielkości firmy  nie jest określona i wybór między outsourcingiem a własnym działem IT w takim wypadku wymaga dokładnej analizy.

W ramach umowy outsourcingowej oferujemy:

  • pełną obsługę sieci firmowej wraz z serwerami,
  • opiekę nad stacjami roboczymi,
  • optymalizację środowiska sieciowego i serwerowego poprzez wirtualizację serwerów,
  • doradztwo w zakresie doboru oprogramowania i sprzętu,
  • bieżącą analizę bezpieczeństwa IT w firmie,
  • doradztwo w zakresie planowania rozwoju struktury IT.

Chętnie podejmiemy współpracę w proponowanych powyżej zakresach. Gwarantujemy wysoki poziom świadczonych usług i profesjonalizm w działaniu. Nasze usługi outsourcingowe skierowane są do firm z rejonu Warszawy i okolic.

Do góry