Rozwiązania typu Business Intelligence wspomagające planowanie, budżetowanie i analizę kluczowych danych w firmie, a ich głównym celem jest zwiększenia konkurencyjności firmy. Rozwiązania tego typu bardzo często są nazywane Hurtowniami Danych.

Utworzenie Hurtowni Danych zasilanej danymi z różnych systemów transakcyjnych, zwalnia te systemy z tworzenia raportów i umożliwia ujednolicenie, oraz  równoczesne korzystanie z różnych źródeł danych w jednym spójnym systemie raportowym.

W naszych projektach stosujemy serwer raportowy firmy JasperSoft  (obecnie TIBCO Software) w wersji Community. JasperServer jest systemem raportowym pracującym na serwerze aplikacji Tomcat, opartym o technologię JSP, i wykorzystującym mechanizmy AJAX. Jego główną zaletą jest otwartość kodu źródłowego. Jest to aktualnie jedno z najbardziej popularnych narzędzi wykorzystywanych do zaawansowanych analiz i raportów.

Z poziomu serwera JasperServer w wersji Community można publikować raporty, zapisane w stosowanym przez JasperReports formacie JRXML. Mogą to być szablony utworzone ręcznie w edytorze XML, za pomocą wizualnego narzędzia iReport, jak również innego dostępnego na rynku narzędzia. Publikacji raportów w środowisku serwerowym może dokonać tylko użytkownik z prawami administratora.

Zarządzanie uprawnieniami do raportu odbywa się na poziomie każdego raportu i ról. Dodatkowo można przypisywać rolom uprawnienia do folderów, w których raporty się znajdują. W każdym z folderów mogą być umieszczone grupy raportów w podziale na działy lub systemy, co pozwala w prosty sposób zarządzać uprawnieniami.

Wszystkie raporty generowane przez serwer są wyświetlane na ekran przeglądarki, a następnie w celu ich dalszej obróbki, mogą być eksportowane  do plików zewnętrznych np. XLS, XLSX, CSV, DOC, DOCX, ODS, PDF. Dodatkowo raporty generowane przez serwer mogą być przetwarzane w określonym przez użytkownika czasie, a następnie dystrybuowane do końcowych odbiorców pocztą elektroniczną.
 

Do góry