Barracuda Web Filter jest dostępny w postaci virtualnej oraz jako sprzętowe rozwiązanie realizujące funkcje filtrowania treści, blokowania aplikacji i ochrony przed złośliwym oprogramowaniem. Rozwiązanie to dzięki jednoczesnej integracji z wieloma bazami LDAP pozwala realizować najbardziej złożone polityki korzystania z Internetu dla użytkowników poprzez blokowanie dostępu do witryn i aplikacji internetowych. Interfejs WWW (dostępny także w polskiej wersji językowej) pozwala na wygodne i proste zarządzenie, a także konfigurację polityk dostępu z jednej centralnej lokalizacji.

Podstawowe funkcje realizowane przez Barracuda Web Filter to:

1. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem

 

Barracuda Web Filter skanuje ruch przychodzący na porcie http (80) i ftp (21), aby programy szpiegujące nie były instalowane na komputerach w sieci lokalnej, a także wykrywa próby ich połączeń do Internetu. Administrator może skonfigurować Barracuda Web Filter tak, aby oprogramowanie zalecało zainfekowanym użytkownikom uruchomianie Barracuda Spyware Removal Tool. Narzędzie to po zainstalowaniu przeprowadza kompleksowe skanowanie komputera poszukując wszelkich śladów spyware lub innego złośliwego oprogramowania, także nie zablokowanego na poziomie sieci przez Barracuda Web Filter.

 

2. Filtrowanie treści

 

Barracuda Web Filter posiada bazę zawierającą miliony adresów URL sklasyfikowaną w 98 kategoriach w celu łatwego i skutecznego filtrowania treści. Poszczególne kategorie mogą być blokowane, uruchamiane z ostrzeżeniem, monitorowane oraz dozwolone do przeglądania. Administrator ma możliwość tworzenia własnych kategorii filtrowania oraz zgłaszania do producenta bezpośrednio z urządzenia stron nieskategoryzowanych. Lista stron zawartych w istniejących kategoriach jest stale aktualizowana i dostarczana w postaci regularnych aktualizacji Energize Updates przez producenta.


3. Filtrowanie aplikacji

 

Coraz więcej organizacji decyduje się na blokowanie dostępu do niektórych aplikacji,  dzięki czemu znacząco można zminimalizować ilość ruchu w sieci lokalnej i zaoszczędzić na łączu Internetowym. Barracuda Web Filter umożliwia zablokowanie dostępu do wielu powszechnie używanych aplikacji takich jak komunikatory internetowe, streaming, aplikacje P2P.

Uwaga: Blokowanie aplikacji  jest możliwe do uruchomienia tylko na Barracuda Web Filter w postaci sprzętowej podłączonej do sieci w trybie liniowym.


4. Filtrowanie domen

 

Funkcjonalność ta pozwala administratorowi wyszczególnić własną listę domen blokowanych, monitorowanych oraz uruchamiających ostrzeżenie dla użytkowników.

5. Schematy URL

 

Pozwalają tworzyć własne czarne i białe listy adresów URL zawierające konkretne schematy lub słowa kluczowe zawarte w adresie URL.

6. Blokowanie typu MIME

 

Administrator może tworzyć listy określeń typu MIME, dzięki czemu ma możliwość blokowania wybranym użytkownikom pobierania plików o określonych rozszerzeniach, a także blokowanie np. mediów strumieniowych.

7. Blokowanie / Dozwolone IP

 

Pozwala administratorowi uwolnić lub zablokować cały ruch podlegający filtrowaniu, w tym filtrowaniu pod kątem spyware, w oparciu o adresy IP, określone części sieci lub określone protokoły.

8. Zarządzanie politykami

 

Administrator może jednocześnie uruchomić autoryzację użytkowników w oparciu o lokalnych użytkowników, LDAP, NTLM, Kerberos oraz Active Directory. Użytkownicy mogą być autoryzowani w oparciu o dedykowany portal WEB, automatyczną autoryzację Single sign-on (SSO) lub dedykowanego klienta instalowanego na stacjach klienckich. Zarządzenie politykami pozwala na tworzenie wyjątków od zaimplementowanych polityk dla wybranych użytkowników także w oparciu o limity transferu i czasu.

9. Optymalizacja wydajności

 

Pozwala na zdefiniowanie:

  • limitów czasu przez jaki użytkownik / grupa mogą przeglądać wybrane domeny, adresy URL, kategorie treści i/lub aplikacje,
  • limitów transferu dla użytkownika / grupy dla określonych domen, adresów URL, kategorii treści i/lub aplikacji,


a także dzięki wbudowanej pamięci podręcznej przyspiesza dostęp do powtarzających się treści przechowywanych lokalnie w Barracuda Web Filter.


10. Raporty

 

Administrator ma do wyboru ponad 40 unikatowych typów raportów pozwalających na śledzenie aktywności użytkowników w sieci.

 

Podsumowując, Barracuda Web Filter to nowoczesna i skuteczna metoda wdrożenia ustalonej przez administratora polityki udostępniania zasobów sieci Internet dla użytkowników sieci wewnętrznej. Wbudowany zestaw narzędzi filtrujących zagrożenie spyware, malware czy innego złośliwego oprogramowania, doskonale zabezpiecza zasoby firmowe. Barracuda Web Filter umożliwia generowanie wyczerpujących raportów zarówno w zakresie blokowanego oprogramowania jak i użytkowników. Rozwiązanie to jest dostosowane zarówno do obsługi rozbudowanych sieci, jak i sieci małych i średnich przedsiębiorstw.