Barracuda Message Archiver to wirtualne a także sprzętowe rozwiązanie realizujące funkcje archiwizowania wiadomości email, zarówno przychodzących i wychodzących z firmy jak i przesyłanych pomiędzy użytkownikami w danej organizacji. Technologia plug-and-play w prosty sposób pozwala zaimplementować urządzenie w środowisku produkcyjnym znacząco poprawiając wydajność serwerów pocztowych, a intuicyjna konsola ułatwia wdrażanie polityki bezpieczeństwa.

Podstawowe funkcje realizowane przez Barracuda Mesage Archiver to:

1.    Archiwizacja poczty w czasie rzeczywistym oraz import plików historycznych.


Rozwiązanie to umożliwia zarchiwizowanie plików poczty w postaci *.pst z dowolnego źródła. Integracja z exchange pozwala na archiwizowanie istniejących oraz nowych wiadomości przy użyciu MAPI. Dzięki obsłudze kont journalingowych poczta firmowa może być archiwizowana bez względu na to gdzie znajduje się serwer pocztowy. Dla serwerów nie wspierających kont typu jornaling rozwiązanie Message Archiver może działać jako SMTP Relay. Zapewnione jest także wsparcie dla Novell GroupWise od wersji 6.5.

2.    Manager przechowywania danych


Storage Manager pozwala administratorom na pełną kontrolę nad dyskami w macierzy RAID,  a także dodatkowe włączenie redundancji danych. Obsługa CIFS i iSCSI pozwala na dodanie zewnętrznych woluminów w celu archiwizowania danych. Inteligentne mechanizmy odpowiedzialne za kasowanie duplikowanych wiadomości email oraz załączników znacząco oszczędzają miejsce niezbędne do archiwizacji.

3.     Wyszukiwanie poczty


Archiwum jest w pełni zindeksowane dzięki czemu wyszukiwarka pozwala w szybkim czasie odszukać pożądaną wiadomość ze względu na nadawcę/odbiorcę, słowo kluczowe, datę, załącznik. Dostęp do zarchiwizowanej poczty realizowany jest przez przeglądarkę internetową, dedykowany plugin do MS Outlook, aplikację dla urządzeń mobilnych opartych o iOS i Android.

4.    Przywracanie poczty

 

Użytkownik końcowy ma możliwość pobrania zarchiwizowanej poczty bezpośrednio na swój komputer lub udostępnić dowolnemu użytkownikowi przy pomocy zasobu współdzielonego na serwisie copy.com

Od wersji firmware 4.0:

  • administrator może dowolnie konfigurować wielkość swojego zasoby archiwizacji dzięki umożliwionej funkcji stackowania urządzeń.
  • archiwum może być przetrzymywane nie tylko lokalnie na urządzeniach ale także bezpośrednio na serwerach udostępnionych przez producenta jako usługa hostowana.

 

Podsumowując, Barracuda Message Archiver jest doskonałym narzędziem zabezpieczającym i archiwizującym pocztę elektroniczną. System indeksowania i inteligentny menager przechowywania pozwalają na szybkie wyszukanie dowolnej wiadomości z archiwum.  Bezpieczeństwo danych i łatwość obsługi to główne zalety tego rozwiązania.