Barracuda Load Ballancer ADC jest dostępny w postaci wirtualnej oraz jako sprzętowe rozwiązanie realizujące funkcje równoważenia obciążenia, awaryjnego przełączania pomiędzy serwerami w przypadku awarii jednego z nich, a także dzięki wbudowanemu systemowi IPS zapobiega włamaniom do sieci. Rozwiązanie to pomaga również w planowaniu okien serwisowych na serwerach, przy jednoczesnym zachowaniu dostępności za pośrednictwem innych serwerów w farmie. Konfiguracja w klastrze active-pasive zapewnia pełną redundancję i utrzymuje zawsze osiągalne połączenia.

Podstawowe funkcje realizowane przez Barracuda Load Ballancer ADC to:


1.    Równoważenie obciążenia dla wszystkich aplikacji opartych na protokole IP

 

Obsługiwane protokoły to: HTTP, SSL, SSH, IMAP, RDP, POP3, NTP, ASP, DNS, LDAP, RADIUS, FTP, media strumieniowe oraz inne usługi TCP/IP

2.    Intrusion Prevention System

 

Oprócz wbudowanej ochrony DDoS (Denial od Service) wszystkich równoważonych serwerów, rozwiązanie Barracuda Load Ballancer zapewnia automatyczną ochronę wykrywając i blokując exploity wykrywane w protokołach . Wbudowany IPS ma za zadanie uzupełnić istniejące środki bezpieczeństwa zaprojektowanej architektury bezpieczeństwa. Sygnatury exploitów są automatycznie dostarczane przez Barracuda Energize Update w postaci plików aktualizacyjnych.

3.     SSL Ofloading

 

Load Ballancer posiada możliwość obsługiwania ruchu szyfrowanego SSL z jednoczesnym jego deszyfrowaniem w celu zmniejszenia obciążenia serwerów lokalnych.

4.    Tryb Auto-Discover

 

Wbudowany mechanizm automatycznego wykrywania serwerów i usług w celu szybkiego wdrażania nowej infrastruktury.

 

5.    Monitor dostępności

 

Barracuda  Load Balancer posiada w pełni zintegrowany monitor usług wykonujący automatyczne testy w celu ustalenia dostępności serwerów. Jeżeli jakiś serwer stanie się niedostępny, ruch jest przekierowywany do innych serwerów automatycznie.

6.    Kontrola aplikacji

Od modelu 540 w wersji sprzętowej i wirtualnej istnieje możliwość uruchomienia dodatkowego modułu kontroli aplikacji.  Moduł ten jest odpowiedzialny za ochronę kluczowych aplikacji przed atakami definiowanymi przez organizację OWASP czyli TOP 10 ataków internetowych takich jak SQL Injection, Cross-site Scripting (XSS), oraz Cross-site Request Forgery (CSRF)

Podsumowując, Barracuda Load Ballancer ADC sprawdzi się przy obsłudze stron internetowych o znacznym ruchu sieciowym, aplikacjach terminalowych dostępnych z serwera czy w obsłudze usług IP o dużej wydajności. Rozwiązanie pozwala na utrzymanie ciągłego dostępu do usług mimo realizacji planowych okien serwisowych. Dodatkowo zapewni ochronę kluczowych usług.