Barracuda Link Balancer jest dostępny jako sprzętowe rozwiązanie zarządzające ruchem pomiędzy wieloma dostawcami Internetu. Rozwiązanie to jest odpowiedzialne nie tylko za zapewnieni stałego dostępu do Internetu ale także pozwala administratorowi przypisywać określone pasmo dla wybranych aplikacji.

Podstawowe funkcje realizowane przez Barracuda Link Balancer to:

 

1. Równoważenie przychodzącego i wychodzącego ruchu Internetowego pomiędzy wielu dostawców. Obsługa takich łącz jak T1, T3, E1, DSL, MPLS pozwala zapewnić stały dostęp do Internetu kluczowym aplikacjom.

 

2. Zapewnia automatyczne przełączanie pomiędzy dostawcami Internetu w chwili awarii jednego z nich.

 

3. Zarządzanie pasmem w oparciu o definiowane przez administratora reguły QoS przypisywane do określonych portów lub aplikacji takich jak: http, smtp, vnc, rdp, sip, skype.

 

4. Wbudowany serwer DHCP i autorytatywny DNS pozwolą w prosty sposób na zarządzenie siecią.

 

5. VPN site-to-site oparty o IPSec pozwala na budowanie szyfrowanych połączeń pomiędzy lokalizacjami.

 

6. Firewall i Nat pozwoli administratorowi zapewnić użytkownikom z sieci lokalnej na dostęp do Internetu a wbudowany moduł raportujący wskaże aktualne wykorzystanie poszczególnych łączy internetowych.

 

7. Szybkość i prostota wdrożenia. Wdrożenie w trybie transparentnym pozwala na wykorzystanie funkcjonalności balansowania pomiędzy dostępnymi usługodawcami Internetu bez konieczności zmiany dotychczas stosowanego rozwiązania na bramie Internetowej

 

Podsumowując, Barracuda Link Balancer sprawdzi się jako nie tylko urządzenie dostępowe, ale wdrożone w trybie transparentnym zapewni stały dostęp dla krytycznych usług internetowych bez konieczności zmiany obecnie stosowanych rozwiązań.