System raportowy Raporter4NETASQ:

 • Nowe autorskie środowisko raportowe przygotowane do analizy danych dla rozwiązań klasy UTM (Unified Threat Management) firmy NETASQ .
 • Tylko od wyobraźni administratora zależy jakie informacje uzyska z baz systemu raportowego i w jakiej formie graficznej je przedstawi.

Raporter4NETASQ to w pełni funkcjonalne środowisko raportowe, w którym oprócz gotowych predefiniowanych raportów, mamy możliwość tworzenia nowych lub modyfikowania już istniejących raportów. Środowisko można wykorzystać do raportowania zdarzeń z innych urządzeń lub podłączyć do każdej bazy danych w sieci firmowej

Urządzenia klasy UTM firmy NETASQ mogą przechowywać logi na dysku twardym lub karcie SD, a także wysyłać je jako komunikaty Syslog'a. Dzięki temu administrator ma jednocześnie dostęp do raportów TOP10 dostępnych bezpośrednio na urządzeniu wyposażonym minimum w FW 9.1 oraz dodatkowo korzystać z zewnętrznych systemów raportujących.

Co można zrobić jeżeli wymogi prawne lub techniczne wymuszają na nas dodatkowe zabezpieczenie logowanych zdarzeń sieciowych ...?

Stosując tego typu rozwiązanie zyskujemy dodatkowe archiwum logów dzięki zapisowi na odrębnej maszynie, która może znajdować się fizycznie w innym pomieszczeniu lub nawet budynku, co spełnia wymogi nawet dość rygorystycznej wewnętrznej polityki bezpieczeństwa.

Korzyści:

 • Oferowany przez nas system bazuje na serwerze z systemem Linux oraz sprawdzonych rozwiązaniach dostępnych jako Open Source. Klient nie jest obciążany kosztami dodatkowych licencji, jak to ma miejsce w przypadku innych komercyjnych ofert.  
 • Logi generowane przez UTM'a są finalnie magazynowane na serwerze raportującym w bazie danych MySQL, a następnie przetwarzane do formatu, który umożliwia szybką prezentację w postaci raportów.
 • System może być traktowany jako archiwum danych typu log, gdyż dodatkowo zapisuje dane w postaci usystematyzowanych plików zawierających wszystkie informacje wychodzące z UTM'a.
 • Wygenerowanie raportu nie przysporzy problemu nawet mało doświadczonemu użytkownikowi. Dostęp do systemu raportowego odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. Po zalogowaniu użytkownik widzi strukturę obiektów, do których ma przyznane uprawnienia.
 • Wszystko  to w rozsądnej cenie i co najważniejsze, bez żadnych limitów na ilość logowanych zdarzeń.

Podstawowe założenia przyjęte dla systemu raportowego Raporter4NETASQ:

 • Raporty mogą być generowane dla okresów dziennych lub innych zakresów zdefiniowanych przez użytkownika końcowego.
 • Wiele systemów generuje bazy danych dopiero na koniec dnia. W naszym rozwiązaniu dane agregowane są w okresach kilkuminutowych i generowany raport zawiera dane dosłownie sprzed kilku minut.
 • Dajemy możliwość pełnego dostosowania raportów do indywidualnych potrzeb, nawet jeśli wymaga to zmiany formy graficznej. Eksport raportów możliwy jest do większości znanych formatów: pdf, xls, doc, etc.
 • Istnieje możliwość raportowania w jednym systemie raportowym jednocześnie z kilku urządzeń sieciowych NETASQ.
 • Administrator dostaje do dyspozycji rozbudowany mechanizm zarządzania prawami dostępu do raportów w zależności od użytkownika lub grupy oraz możliwość integracji bazy użytkowników z Active Directory.

Jak to wygląda w praktyce?

Klient zamawiając środowisko raportowe otrzymuje skonfigurowane wszystkie niezbędne moduły, skrypty generujące dane do raportów oraz pakiet raportów startowych z logów typu:

 • Connection
 • IPS
 • WEB

oraz raporty dla użytkowników z w/w logów.

Każdy z gotowych raportów dostarczonych jako wzorcowy można zmodyfikować tworząc własną wersję lub nowy raport bazujący na już istniejącym.

Edytor raportów jest dostępny bezpłatnie i może być zainstalowany na stacji roboczej pracującej pod kontrolą systemu Windows lub Linux. Tworzone raporty mogą być zapisywane do formatu XML'owego i następnie umieszczone w środowisku raportowym za pośrednictwem interfejsu przeglądarkowego lub bezpośrednio z edytora.

Jeśli przygotowanie raportów i zarządzanie systemem zabiera Ci dużo czasu opracujemy dla Ciebie i pomożemy wdrożyć kompleksowe rozwiązanie do generowania wszystkich niezbędnych raportów.

Zapraszamy do współpracy!